ดร.กฤษฎา มณีเชษฐา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ยินดีต้อนรับสู่ Dr.Doi Blog

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (B-NET) ปีการศึกษา 2557-2559

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (N-NET) ปีการศึกษา 2558-2559

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2557-2559

ผลการทดสอบ O-NET เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2559

ผลการทดสอบ NT เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2559

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Test 2560

ดร.ดอย Facebook

แผนที่โรงเรียนที่รับผิดชอบ

ข่าวสารการศึกษา